CT. H?QT THACO - ?ng Tr?n Bá D??ng nh?n gi?i danh d? “Doanh nhan Xu?t s?c ASEAN”
CT. H?QT THACO- ?ng Tr?n Bá D??ng là ng??i ???c c?ng ty EY (Ernst & Young) ch?n ?? trao gi?i th??ng danh d? “Doanh nhan xu?t s?c ASEAN 2020” (Asean Entrepreneurial Excellence Award 2020) t? Singaporengày 9/11.
  1 2 3 4 ?